EESTI NEIJINGI KOOL

Jätkuv aktiveerimine. Hiina keel.

15.04.2020

(3.saade)

 

 

Maestro: Sissepiiratud, sissepiiratud, sissepiiratud, sissepiiratud... aga ilma mingi lõputa. Miks ilma lõputa? Võime ütelda sellepärast, et ideed, mis tantsivad ja liiguvad, neil ei ole algust ega lõppu. Sest nad on jaanimardikad, mis hüppavad ja liiguvad, sest püüdlevad millegi poole kaunilt ja imeliselt. Nagu kõige osavam või kohmakam kalligraaf, kes oma pintsliga proovib jäljendada seda üldist valgust, milles sisalduvad kõik osalised valgused.

Ja nii iga idee… mis on igas idees?  On kogu Universum ja veel enam. Ja kunagi ei leia me kõike, mis asub ühe idee taga.  Aga me võime seda illustreerida, siis jõuame universaalse keeleni, mis võtab meid endasse, mida me kõik võime jagada ja selle kohta arvata ja oma esitada paremaid aroome: seda mida tahetakse väljendada.

Teretulemast…Vaatame . . .

(hiina instrumentaalmuusika saatel joonistuvad kaks ideogrammi: CHE QIAN)

 

 

Tui: Chē Qián. Vaatasime just universaalset tantsu, kus me võime kõike avastada: ideesid, soovitusi, selleks et neid omaks võtta meie igapäevasesse ellu. Ja me oleme selle tantsija ees, kes saadab meid juba teisel hiina keele impulsi andmisel.

Me teame, et Che Qian tähendab teiste asjade hulgas:

* Mingi liiklusvahendi ees.

* Teeleht – ükskõik milline teeleht, aga spetsiifilisemalt Aasia teeleht.

 

 

Meenutame – ja nende jaoks, kes eelmisel korral ei saanud meiega ühineda teadmiseks, et eelmine impulss kulmineerus alkeemilise tõlgendusega sellest ideogrammist Che Qian, mille maestro Bā Hàn Shēng meile tegi – selleks, et siseneda hiina keele jätkuva aktiveerimise impulssi.

 

Maestro, olles vaadanud Che Qian-i etümoloogiat ja tähendusi, ütles meile, et vee kaudu – kust tekib taimeriik, mis hiljem muutub teeleheks või mingiks muuks taimeks – meie, inimkonna olendid, käime läbi või läheme tuleviku rajale, kasutades vankrit, vankri rattaid. Ja seda tuleviku teed me peame käima siin maa peal.

 

 

Teistmoodi öeldes võime ütelda, et me oleme Elu projekt, kus me põhiliselt liigume oma vetes ja teeme seda vankri kaudu, mis liigutab meie vett Maa teedel. Ja sellel teel käimisel kohtume kindlasti taimeriigiga ehk taimse alkeemiaga, mis toidab meid ennetavalt, et me võiksime jõuda õigesse sadamasse.

Lisaks sellele tõlgendusele on loomulikult võimalik teha lõputuid tõlgendusi. Nagu öeldi – iga tantsija teeb oma tõlgendusi – see on ringjas, piiritletav maailm.

 

Täna proovime, lisaks sellel taoistlikule alkeemilisele tõlgendusele, tõlgendada Che Qian ideogrammi teistmoodi või siseneme teise tõlgendusse, et vaadata, mida „teeleht“ tähendab Elu Riigi jaoks. Ja taim tähendab Elu Riigi jaoks erinevaid asju, ta annab erinevat inspiratsiooni.

Paneme ette järgmise pildi ja vaatame, milliseid saladusi, milliseid joonistusi me näeme esimese  ideogrammi – Che – juures.  

 

Vaatame nüüd esimest ideogrammi Che eraldi.

 

 

Kõik need tantsijad, joonistatud muljed, paiknevad esimese ideogrammi Che sees.

(Tui näitab käega kõigile eraldi ideogrammidele – Tu, Shi, Kou, Yue, Zhong, Gun, Wang, Feng.)

Leidsime need ideogrammid, aga nagu Maestro esitlusel ütles, iga ideogramm iseenesest on piiritu ja tal ei ole lõppu, aga meie tõime välja need ideed sellest esimesest ideogrammist Che.

 

Maestro: Vaatame neid ideesid, aga nagu ütlesime esitlusel, iga jaanimardika liikumine, mis muutub jooneks sisaldab kõike. Ja sealt me võime välja tuua erinevaid situatsioone ja antud juhul, nagu õpetaja meile meenutas, esitas „teeleht“ ennast meile põhiliselt kui ennetav element.

Aga nagu meile räägiti, see ideogramm Che koosneb erinevatest joontest, erinevatest jaanimardika liikumistest, et näidata, et iga joon on valguse liikumine ja valgus toob endaga kaasa informatsiooni, mis on meie Loomingus.

Seega näeme siin esimest liikumist, mis on välja toodud ehk kolme joont, millest moodustub ideogramm Tu. Tui seletab kohe täpsemalt.

 

 

Tui: Tŭ (hääldamisel läheb hääletoon algul natuke alla ja siis üles tagasi: [tu:u]).

Hiina alkeemias ja filosoofias väljendab:

* Maa – üks viiest elemendist – mis vastab magusale maitsele, kollasele värvile, Saturnile. Tähelepanu tõmbab see, et Maa Riigile ei vasta planeet Maa. Ja samuti hiina meditsiinis vastab Maale üks viiest elemendist, aga meie Neijingi koolis räägime hoopis Muteeruvatest Riikidest. See on kvalitatiivne hüpe elementidest edasi.

* Hiina traditsioonilises meditsiinis iseloomustab Maad põhiliselt see, et ta võtab kõik vastu, transformeerib ja siis jaotab uuesti laiali.

Need olid Tu tähendused.

 

Maestro: Vaadake, millest see ideogramm koosneb. Kõikide puhul me ei hakka seda rääkima, aga esimese juures küll. Vaadake, millest ta koosneb (Maestro näitab järjest Tu joontele ja loeb nende jrk nr hiina keeles): yī (1), èr (2), sān (3). Esimene joon, teine joon, kolmas joon, kokku kolm joont.

Nagu taoistlik ütlus: üks loob kahe, kaks loob kolme ja kolm on kõik, mis on olemas. Nagu see taim, mida me siin osadeks lahti võtame, sisaldaks kõiki vajalikke elemente igasuguse asjaolu ennetamiseks. Aga lisaks, need kolm joont on ka kolm mõjutust. Toime järgnevus oleks: esimene on see horisontaalne joon, teine oleks vertikaalne ja kolmas jälle horisontaalne. On ju nii? Hästi.

Seega esimene joon oleks võrdeline sellega, mis on inimene. Teine joon oleks Taevane mõju. Ja see kolmas joon vastaks maale, on nii? See tähendab, et me asume Taeva ja Maa vahel, inimlik asub vahendaja rollis. Nagu nii, et meil oleks Eksistents, aga see Eksistents ei konkretiseeru eluna enne kui ta Taevase mõju tõttu asetub ja konkretiseerub laiendatumas struktuuris, nagu seda on ka näha joone juures, mis on maa. See, selles tähenduses moodustub idee sellest, et teelehes sisaldub müsteerium, tänu millele, oma ennetava toime tõttu, võtab ta endasse kõik vajalikud elemendid, selleks et hõlbustada meid siin meie eksistentsiaalses ja kogemuslikus  läbikäigus, siin Maa peal.

Luban, et ei laienda enam rohkem…

Läheme järgmise juurde.

 

 

Tui: Järgmine ideogramm on Shí (hääldamisel läheb hääletoon üles ja esimest tähte hääldatakse pisut pikemalt: [ššõ]).

Tähendab:

* Kümme. Traditsioonilises numeroloogias on 10 seotud kõikide elu moodustavate eristunud elementidega. See hõlmab 10 000 olendit.

* Samuti sisaldab kõiki ülejäänud lihtnumbreid- juba etümoloogiliselt rääkides- ning esindab viite ilmakaart ja kahte dimensiooni.

 

Maestro: Võime ütelda, et esimene joon (Maestro näitab horisontaalsele joonele) oleks inimlik joon ja seda toetab transtsendentne (Maestro näitab vertikaalsele joonele). Aga see on olemasolu tasand, ilma et see oleks veel elu tasandile jõudnud. (Maestro asetab sirge käelaba Shi ideogrammi alla nagu mõtteliseks alumiseks jooneks – elu tasand.)

Seega just sellepärast räägitakse kümnest kui kõigest, mis on olemas. Vertikaalne joon on siin transtsendentne ja horisontaalne joon on inimlik tasand. Ehk võtame selle osa siit ja viime siia…

(Maestro võrdleb Shi ideogrammi vertikaalset joont Tu ideogrammi vertikaalse joonega.)

 

See näitab, et see taim -antud juhul „teeleht“ ja seda saab laiendada teistele taimedele, millel on sama ideogramm-  tahab meile öelda, et juba see, et me vaatame taime, teame tema olemasolust, on ennetava toimega.

Jätkame.

 

 

Tui: Järgmine tantsija jaanimardikas on

Kŏu (hääldamisel läheb hääletoon algul natuke alla ja siis üles tagasi: [kou]).

Tähendab:

* Suu ehk koht, kust toit sisse läheb; üks seitsmest avast, mis vastab Maale;

* Sõna; suuliselt midagi esitama.

 

Maestro: See on juba suletud struktuur – Kŏu. Yuē oleks rohkem sõna, ütlemine, aga Kŏu on juba morfoloogiline struktuur. Ruut. Esindab struktuuri, mateeriat. See tähendab, et alkeemiline taimne printsiip, millest lähtusime, kui millestki müstilisest algne, moodustub ja konkretiseerub.

Järgmisena on ideogramm Yuē (hääletoon on ühtlaselt samal kõrgusel, e-tähte hääldatakse pikalt: [jüe:]).

 

 

Tui: Siin siis jaanimardikas, kes tantsib. Tähendab:

* Ütlema; deklareerima; nimetama;

* Nimi.

 

Maestro: See tähendab, et sellel struktuuril on oma nimi. Hiljem võib öelda, et see on „teeleht“ või ükskõik milline muu nimi. See nimi näitab, et juba…juba. Sest siin oli tal struktuur olemas, aga kui tal on juba nimi olemas, kui teda nimetatakse, siis on ta elamise tasandil või elus. (Öeldes sõna „struktuur“ näitab Maestro käega ideogrammile Kou ja öeldes sõna „nimi“ näitab ideogrammile Yue.)

 

Nagu antiiksed šamanistlikud traditsioonid on öelnud – elus on ja eksisteerivad ainult need asjad, millel on nimi. Talle antakse nimi  ja tal on oma nimi(Maestro viitab käega Yue ideogrammile), aga sinna on ta jõudnud läbi keerulise Loomingu müsteeriumi (Maestro viipab käega eelmisele kolmele ideogrammile: Tu, Shi, Kou).

 

 

Tui: Jätkame keerulises müsteeriumis edasiliikumist ja ilmub keskus – Zhōng (hääletoon on ühtlaselt samal kõrgusel, o-tähte hääldatakse pisut pikemalt ja g-tähte ei ole peaaegu üldse kuulda: [tšo:n(g)]).

Tähendab:

* Keskus;

* Jõuda;

* Märklaua keskele või 10-sse tabama. Sümboliseerib märklauda, mille keskel on nool;

* Suur Ricci ütleb: Keskus, süda; viie organi ühendus; keskmine soojendi – põrn ja magu;

* Samuti öeldakse meile, et ta esindab lokaliseerimata intervalli Taeva ja Maa vahel, kust  interaktiivsete vastastikuste vahetuste tõttu ilmuvad 10 000 universumi olendit ehk kõik see, mis on olemas.

 

Maestro: Tuletan meelde, et me võtame kõiki neid ideogramme Che ideogrammist. Zhong ideogrammis on neli joont, võtame Che ideogrammist lihtsalt kolm horisontaalset joont ära.

 

 

Keskus tahab meile öelda, et ükskord, kui me nimetasime seda taime, kui tal on juba vorm, kui ta eksisteerib, kui ta asetub Maa peale – meenutades eelnevaid ideogramme – siis Zhong toimib -läheme „teelehe“ juurde– kui keskne aktiveerija. See tähendab: struktuur, mis lubab meil eriti reguleerida keskust. Aga millist keskust? Noh, tegelikult kõiki, moodustuvad  keskusena.

Kui räägime konkreetsemalt kolmest soojendist (Maestro näitab käega Tu ideogrammile ja ütleb: „Yī , èr, sān (1, 2, 3).“), siis nad esindavad spetsiifiliselt kogu orgaanilist funktsioneerimist. Ülemine Jiao: kops, süda; keskmine Jiao: seedimine ja alumine Jiao: kuse-suguelundkond.

Kokkuvõtvalt, kokkuvõtvalt! Võttes arvesse, et need organid loovad hiljem veel mitmeid erinevaid kudesid. Näiteks aju pärineb alumise Jiao/ alumise soojendi veest.

Oluline Zhong-i  juures siin on see, et ta mitte üksnes ei valitse keskmist soojendit, vaid kõiki keskuse ekvivalente: rinna keskust, alakõhu keskust ja pea keskust. Ükskõik milline keskus. (Maestro näitab käega rinnale, alakõhule ja otsaesisele.)

 

 

Kui me räägime keskuse essentsi alkeemiast, siis paigutame Jiao-d hoopis teistesse kohtadesse: alumine, keskmine, ülemine Jiao. Ülemise Jiao näiteks Inn Tran-i. (Maestro näitab parema käega alakõhule, rinna keskele ja kulmude vahele Yin Tang resonaatorile.)

 

„Teeleht“ seega toimib põhiliselt keskendades. Keskendada tähendab tasakaalustada. Tähendab tasakaalustada kõike. „Kõik“ oleks taime toime üldine vastus inimeses. Aga samuti sõltuvalt keskustest -kas orgaanilised, funktsionaalsed või essentsiga seotud keskused- ta taastab efektiivselt neid keskusi.

Keskus koosneb tegelikult väga paljudest keskustest. Sõltub, millise nurga alt me seda vaatame, aga üldiselt on ta tasakaalu taastaja. Aga see tasakaal ei ole staatiline, vaid on dünaamiline, mis luba meil liikuda.

 

 

Tui: Vaatame edasi Che ideogrammi vertikaalse joon valgust, mis on ideogramm Gŭn. Kui u-tähe järel on n-täht, siis hääldatakse u-tähe asemel ue ning g-tähe asemel öeldakse pigem k-täht: [kuen] (esimene täht on g ja k vahepealne häälik ning hääletoon läheb u-tähega natuke alla ja tuleb e-tähega uuesti üles).

Tähendab:

* Suhtlemine kõrge ja madala vahel või ülemise ja alumise vahel.

 

Maestro: Gun – kuna tähendab suhtlemine ülemise ja alumise vahel – ütleb meile, et selleks, et oleks suhe ülemise ja alumise vahel, peab meil olema miski, mis on üleval ja mis on all. Ja siin ei ole.

(Maestro asetab labakäe Gun ideogrammi vertikaalse joone üles ja alla.)

 

Korrigeerime natuke Ricci ja kaaslaste ideed ja tõlgendame, et Gun on väljendumiste alustamise printsiip. Mis ei tähenda, et see on esimene, mis väljendub. Esimene joon, mis Qi Gong-i liikumisel algab pea kohalt ja laskub alla, selleks et sulanduda. Tal ei ole ei algust ega lõppu, aga on väljendamise algusprintsiip. Esimene joon. Me ei taha loomulikult öelda, et Ricci või Wieger poolt tehtud definitsioon ja kriteeriumid, on valed. Üldsegi mitte. Aga me lihtsalt lisame sinna oma tõlgenduse juurde.

 

 

Tui: Järgmise ideogrammi, järgmise valguse kuju juures, mille me välja toome – millel juba on ülemine ja alumine joon ning veel üks joon ülemise ja alumise vahel – on Wáng (hääletoon läheb natuke üles, öeldakse lühidalt: [wang]).

Tähendab:

* Imperaator; kuningas; valitseja;

* Vahendaja Taeva ja Maa vahel.

See on keegi, kes valitseb voorusega. Ja vanasti öeldi, et imperaator on ainuke inimene, kes suudab ühendada omavahel Taeva, Maa ja Inimkonna.

 

Maestro: Siin Che ideogrammis on Wang ideogrammi jooned need: 1, 2, 3, 4 – ilma selle esimese väljenduseta.

(Maestro näitab, millised Che ideogrammi jooned vastavad Wang ideogrammi joontele ning öeldes „ilma esimese väljenduseta“ viitab ülemisest horisontaalsest joonest ülespoole jäävale vertikaaljoone otsale.)

Wang. On kahtlane…Wang…on kahtlane….See on ideogramm, mis esindab kiili lennu stabiilsust.

(Maestro ajab käed laiali, kõigutab õlgu ja käsi natuke üles-alla nii, et kui üks käsi liigub üles, siis teine tuleb samal ajal alla, ise samal ajal ka kehaga natuke vingerdades.)

 

 

Wang on imperaator. Aga kiil on nagu imperaatorinna, naisimperaator/imperaatori naine.

Esimene joon, teine joon, kolmas joon ja kui see kiil maha istub, (Maestro imiteerib uuesti kätega kiili tiibade võbelust) siis vaadelda seda, kuidas tema tiivad võbelevad kerges tuules, oodates impulssi, selleks et uuesti lendama hakata – see on naisimperaator. Pigem tema kui imperaator.

 

 

Tui: Ja kulminatsioonina on ideogramm, kus on kolm horisontaalset joont ja üks vertikaalne joon – toome teile valguse pitsati: Fēng (ühtlase hääletooniga lühidalt: [fong]). Hääldame nii, sest kui e-tähe järel on ng, siis see kõlab pigem „fong“, mitte „feng“. Hiinas on tegelikult lõputul hulgal rahvusi ja dialekte, seega on võimalik väga erineval moel hiina keelt „laulda“. Meie proovime seda enam-vähem mandariini keeles teha.

See valguse tantsija tähendab:

*Külluslik, viljakas, rohkus;

* Midagi, mis on täis või täielik.

* Ja eriti tähtis tähendus selle valguse tantsu juures: see on ideogramm, mis annab nime 55. I Ching-i heksagrammile, oraaklimales on ta 20. väli – „Apogee“, „Kulmineeruva väärtus“.

Siin on vastav heksagramm:

Alumine trigramm on: täisjoon, katkendlik, täisjoon – Li „Tule helendus“. Ja ülemine trigramm on: täisjoon, katkendlik, katkendlik – „Kõue liikuvus“. Tuli all, kõu üleval („Kõue liikumine” „Tule helenduse” kohal) –  „Apogee“, „Kulmineeruva väärtus“.

 

Maestro: Läheme tagasi Feng ideogrammi juurde – küllus. Miks küllus või rohkus? Kui seda Wang-i – kiil naisimperaatorit – võlub üks valguskiir, siis ei saa see olla muud kui küllus, rohkus. Alguse ja lõputa. (Maestro viitab ideogrammile Gun.)

Sellepärast oli kiil naisimperaator. See tähendab seda, et teeleht oma külluses, rohkuses on väga helde taim, väga külluslik. Tema panuste küllust, rohkust ei saa konkreetseks teha või pidurdada. See on Loomingu kingitus.

 

 

Sellega kulmineerime ideogrammi Che ja vaatame edasi „teelehe“ teist ideogrammi Qian.

 

 

Tui: Läheme järgmise pildi juurde, kus on järgmine ideogramm samamoodi osadeks tehtud: Qian.

Kui te vaatate seda pilti, siis näete, et need valguse tantsud, jaanimardikad, on välja toodud teisest ideogrammist – Qian – mis annab nime teelehele.

 

 

Esimene ideogramm on Bā (ühtlase hääletooniga, suhteliselt lühidalt: [ba]).

Tähendab:

* Kaheksa (nr 8). Traditsioonilises numeroloogias on number kaheksa see, mis vabastab või rullib lahti puhangud ja kinnistab nad nendesse kohtadesse, kus need puhangud peavad arenema. Ricci ütleb, et kaheksa on Puu, Maksa teostamise number.

* Samuti tähendab: jagama, jagunema. Jaguneb hästi kaheks osaks: neli ja neli.

 

Maestro: Kui seda kaheksat – Ba – kirjutatakse numbrina, siis te ei näe teda sellisena, nagu ta on siin pildil, vaid numbrina on tal teistsugune vorm:

 

Tui: Paneme siia korraks ühe teise pildi. (Vt. lõpus.) Siin pildil üleval vasakul on Ba piktogramm ja ideogramm.

 

Maestro: Tavaliselt on 8 selline 八. Kui ta on teiste märkidega koos, siis tavaliselt teda kirjutatakse nii, nagu ta on Qian ideogrammis (nagu kaks keskele kokku suunatud ülakoma).

 

Kaheksa esindab ida traditsioonis midagi mõõtmatut. Ta esindab Fu Xi oktogrammi ja viitab I Ching-ile, mida te kõik teate. See on üks neist raamatutest, millest Hiina Rahvavabariigis ei taheta midagi teada. Aga see on ületanud eelarvamused ja on inimkonna pärand ehk Bagua 8 trigrammi.

Tähendab väga olulist asja – kes tunneb Bagua saladusi, võib ligi pääseda Loomingu müsteeriumitele. See võib tunduda suure asjana. Aga nagu Jung (Carl Gustav Jung – psühhoanalüütik) meile ütles, kui ta tegi sissejuhatuse Richard Wilhelmi tõlkeversioonile (I Ching-ist): ta nägi üllatusega, et kui ta proovis mõne patsiendi unenägusid tõlgendada, siis I Ching-i poolt saadud vastused olid mitte ainult tema versiooni toetavad, vaid andsid talle ka teistsuguseid seletusi ja tõlgendusi unedele, mis olid palju paremad. Ka Leibnitz tegeles I Ching-iga oma matemaatika võimaluste arvutamistega.

 

Meie oleme oma uurimistöös ka kasutanud I Ching-i seoses 64 malelaua väljaga. Kaheksa esindab kogu kolme -kolma on kõik, mis on olemas- liikumist. Kolm, trigrammid, 8, kui kombineerida trigramme omavahel, siis saab 64 erinevat trigrammi.

 

See tahab meile öelda, et sellel taimel on n-ö kaheksa viisi, kuidas võib seda taime vaadelda, puudutada, kasutada, kogeda, tunnetada. See tähendab, et tal on nagu kaheksa kasutamisviisi, et viia seda Taeva loomingulisuse, Järve rahu, Tule helenduse ehk kõigi kaheksa trigrammi juurde. Ja see on botaaniku töö, millised need kaheksa spetsiaalset viisi on. Või tuleks eristada teelehe juures, et kõik kasutamisvõimalused tuleksid välja, et vastavalt vajadusele saaks kasutada. Kutsume teid uurima!

Jätkame.

 

 

Tui: Jätkame ideogrammiga Yī (ühtlase hääletooniga: [ii])

Eelnevalt Maestro juba rääkis sellest valguse tantsust, mis põhimõtteliselt esindab:

* ühte (üks), mis sisaldab totaalsust ja on kõikide inimeste päritolu või algallikas.

* Samuti tähendab: ühendus Taeva ja Maa vahel, kõikide olendite ühendamine.

 

Maestro: Vaadake, siin peab olema ettevaatlik sellega, mida Tui ütles. Sest ei ole üks ja seesama, kas valgusjoon on vertikaalne või valgusjoon on horisontaalne, nagu me praegu nägime. (Maestro tõmbab käega algul joone ülalt alla ja siis teise käega paremalt vasakule ja vasakult paremale.)

Tõesti, numeroloogias kirjutatakse Yi ideogrammi joon vertikaalselt või horisontaalselt, aga alguste alguses ei kirjutatud Yi kunagi horisontaalselt, nagu see siin on. (Maestro viitab käega Yi ideogrammile) Ei. Vaid Yi ideogrammi kirjutati alati vertikaalselt. Nagu vertikaalne joon, mida me vaatlesime eelnevalt.

Aga tal on ka oma tähendus horisontaalse paigutusega. Mida see ühendus (viide ideogrammi tähendusele) horisontaalselt kirjutatuna tähendab? See tähendab: Loomingu transtsendentsus muutub materiaalseks, muutub ilmseks. See on tema ühtne tähendus.

(Maestro tõstab peopesa ülespoole ja laseb sellises asendis kätt allapoole – nagu see horisontaalne joon, ühtsus tuleks ülevalt alla.)

 

Nähtamatu muutub nähtavaks. See on horisontaalne Yi.

See on sama, mis öelda, et selle taime – teelehe – juures on meil mitte ainult vertikaalse joone kohalolek, vaid ka horisontaalse joone kohalolek. Ehk seal on nii nähtamatu kui ka nähtav, katsutav. Selles mõttes võime olla kindlad, et kui me kasutame seda taime ainsa taimena, siis ta toimib ainsa taimena. Kui tahame teda kombineerida teistega, siis on ta piisavalt helde, et võimaldab kombineerimist- 64 heksagrammi tõttu.  Aga ta on võrdeline valguse tähega, kui me vaatame teelehe õit. (Tui ulatab Maestrole teelehe varrekese, mille otsas on õis.) Kui me näeme teelehe õit. . . Uskumatu!

 

See meenutab meile Päikest, mille ümber on planeedid. Võib meenutada teisi asju ka, kaasaegsemaid asju. . .  aga mitte praegu. Praegu pole selleks õige koht.

Ta esindab keskust. Midagi, mis pöörleb ümber keskuse.

 

 

Tui: Ja tõesti – nähtamatu muutub nähtavaks ja kehastub, on rohkem struktureeritud kui varem. Vaatame järgmisena Qian ideogrammi alumise osa vasakpoolset ideogrammi.

Ja sellel valgusallika liikumisel 月 on kaks nime:

Seda võib „laulda“: Yuè (hääletoon läheb alla, öeldakse lühidalt: [jüe])

Tähendab:

* Kuu.

Või seda võib „laulda“: Ròu (hääletoon läheb alla, öeldakse lühidalt, r-tähte hääldatakse pigem nagu inglise keeles: [rou]).

Tähendab:

* Liha, lihasmassid; keha struktuur, mis vastab Põrnale, Maale.

Unustamata, et kummaliste sekkumiste tõttu, tõenäoliselt mõne kalligraafi poolt ilmutatud, see paat, mis läks mööda vett ja jõudis sadamasse, on ka kaasajal selle ideogrammiga. Seega, on paat, on „kuu“ kui ka „liha“; paat, mis liigub materiaalsel veel.

 

Maestro: See näitab, et teelehe puhul peaks arvesse võtma, et teelehte peaks korjama kuu faaside järgi. See on jällegi seotud oktogrammiga, seetõttu ei hakka teile kõike ära ütlema – uurige ise välja. Ja samuti on erinevad mõjud, kui teda korjata täiskuu või noorkuu või kasvava või kahaneva kuu ajal.

Rääkides lihast. Teelehel on üks eriline toime n-ö lihale. Ehk kõigele, mis meie luid katab: meie paindlikkus, meie lihased, kõõlused – nad on rahul, kui me teelehte tarbime.

 

 

Tui: Edasi, Qian ideogrammi alumises osas paremal on valgusimpulss: Dāo (hääletoon ühtlane, öeldakse lühidalt, esimene täht on pigem t kui d: [tao])

Tähendab:

* Nuga; mõõk; teraga instrument.

 

Maestro: Vaadake, siin ideogrammis on 2 joont. Esimene joon (vasakpoolne, väiksem) on vertikaalne joon, mis sarnaneb eelmisele vertikaalsele joonele, aga see siin on natuke lühem. Aga teine joon on vertikaalne, mille lõpus on konks või tõusev liikumine – see on omaette ideogramm Jue 亅.

Need kaks joont koos 刂 tähendavad küll nuga, aga kui me nad eraldame, siis nuga muutub…natuke ebapiisavaks. Sest siin on topelt taevane mõju, esimene väike mõju. (Maestro näitab Dao ideogrammi刂vasakpoolsele väikesele joonekesele.) Teine väga hästi määratletud ja meile kohandatud. (Maestro näitab Dao ideogrammi刂parempoolsele joonekesele ja sõnade „meile kohandatud“ ajal näitab joone lõpus oleva konksu peale.)

Need kaks taevast mõju, transtsendentset mõju, tahavad meile näidata, et mingil moel oleme me tavaliselt äralõigatud. Meie teadvus on ära lõigatud kooskõlast Loominguga. Aga õnneks on meil siin üks väike konks (Maestro näitab parempoolse joone konksule) – mis on olemas ka Yung ideogrammis, igaviku ideogrammis – ja see on eriti oluline.

 

Teelehe juures tähendab see, et me peaksime teelehte – arvestades, et taim ise pärineb müsteeriumist – lõikama alt ülesse, järgides selle konksu suunda. (Maestro teeb käega liikumise, nagu lõikaks noaga alt üles ning näitab ekraanil ideogrammi konksu otsale, mis tõuseb alt üles.)

Teelehte peab lõikama mitte horisontaalselt või ülevalt alla, vaid alt üles. (Maestro näitab kahe sõrmega, nagu need oleksid käärid, millega lõigatakse horisontaalselt, ülevalt alla ja alt üles.)

 

See võib tunduda tähtsusetu detailina, aga botaanikud, kes seovad oma tegevust taimse alkeemiaga ja hoolitsevad kõikide detailide eest – detailide eest, mis pärinevad šamanismist, kuid unustamata ära ka biokeemilisi elemente ja kõike muud – teavad, et kui me kasutame taime enda jaoks, siis tema lõikamise viis on väga oluline. Ei ole sama, kui lõigata horisontaalselt või allapoole või ülespoole. Kui te arvate, et ei ole vahet, kuidas lõigata, siis proovige järele. Vaadake, kuidas sama taime reaktsioon on erineva lõikamise puhul erinev.

 

 

Tui: Ja peaaegu kulmineerides. See valguse tants on Jué (hääletoon läheb veidi üles: [tšüe])

Selle kohta Maestro juba rääkis, et see on Taeva mõju, aga millel on konks juures. See tähendab ka:

* Märkida; midagi märgistama; jälge tegema; mälestust jätma.

 

Maestro: Jah, seda me enne juba rääkisime. Vaatame järgmist, kus eelmised märgid on koos – Yue.

 

 

Tui: See on ideogramm Yuè (hääletoon läheb alla, öeldakse lühidalt: [jüe]).

Tähendab:

* Amputeerida jalga või mõlemat jalga või varbaid. See oli karistus imperaatorlikus Hiinas.

 

Maestro: Siit on näha kuidas keel – kuigi need on Loomingu poolt välja mõeldud valgusekandjad, jaanimardikad, mis joonistavad – võib viia isegi piinamiseni. Loomulikult me ei jaga seda tõlget. See, et me ei jaga seda tõlget, tähendab, et seda niimoodi tõlgendades langeme selleni, et adapteerime seda tõlgendust oma tegevustele.

 

 

Tui: Ongi kõik. Vaatame veel kord seda pilti, kus on ainult kaks ideogrammi: Che Qian.

 

 

Maestro: Kokkuvõte kõigest sellest, mida me ütlesime, on väga keeruline. Loomulikult. Aga me võiksime ütelda, et „teeleht“ on müsteerium, mis antud meie olemasolu tasandile ja meie kasutuseks. Ta võimaldab hoolitsemist meie tasakaalu eest, säilitades keskust, mis teeb meid oma struktuuri tunnistajateks, et hoida seda elusana ja sädelevana. Kaunistab meid sedamööda, kui me tarbime teda, küllusega, täidab meid oskusega, et avastada saladusi ning muudab võimeliseks sisenema elu, olemasolu müsteeriumitesse, paigutades meid suhtesse meie keskkonnaga, Kuuga, Kuu faasidega ja viia meid väikese detaili juurde – kuidas läheneda sellele taimele, kuidas teda koristada, kuidas teda meie omaks teha, et oleksime tõelised valguse tasakaalu kunstnikud lõppematus tantsus Loomingu poole. Nii saagu.

 

Tui: Xiè xiè!

 

Maestro: Sellega kulmineerime selle kokkusaamise selle konfiguratsiooniga, mis rääkis antud juhul sellest, kuidas veel lahti harutada teelehte ja leida sealt ressursse, vahendeid, kuidas teda kasutada. Kõik see toetudes Müsteeriumile, mis on elu ja milles peame olema.  

Täname tehnilist meeskonda! Ja õpetajat! Kes valmistab fantastiliselt ette tunnid, üksikasjaliselt – mis teda iseloomustab. Suur tänu teile kõigile, kes te vaatasite ja ootame teid järgmisel kolmapäeval tagasi!

Xiè xiè! Zài jiàn! (hiina keeles: Suur tänu! Head aega!)



Jätkuv aktiveerimine. Hiina keel.

08.04.2020

(2.tund)

 

 

Maestro: Tervist, tervist, tervist! Tere tulemast piiratute programmi teise ossa. Esimene osa oli kella 11-st hommikul ja nüüd anname impulsi Jätkuvale Aktiveerimisele, kus me tutvustame erinevaid kursusi, mida Neijingi koolis, elavas ideogrammis, jagatakse. Nagu teate, kes meid on jälginud, et me otsustasime teha selliseid väikeseid jätkuvaid impulsse nende kursustega, mida me Tianis tavaliselt teeme, et te saaksite teatud informatsiooni, et võiksite jätkata. Informatsiooni hulk ei ole loomulikult sama, kui nädalavahetusel, eesmärk ei ole teha online-kursust, aga et anda loomingulist impulssi, et mingil hetkel – loodetavasti juunis – saame jätkata, selle asemel, et oktoobris jätkata. Küll me siis vaatame, mis me edasi teeme, sõltub sellest, mida valitsus ütleb.

 

Täna läheme Zhōng guó (中国) – Hiina – juurde. Selle imelise animismi juurde, mis destilleerub igast joonest, kui seda vaadata ühel või teisel moel. Mis liigub nagu graatsiline baleriin, tahtes sellega midagi meile öelda. Iga kord, kui me vaatame mõnda ideed, mida on graafiliselt esitatud, on see kui tants, püha emotsiooni tants, mille kohta öeldakse, et see on pärit müütiliste imperaatorite käest, miks mitte? Tants, liikumine, mis on alanud meie peade kohalt ja hakkab väljenduma, näitama ennast. See on kui tantsu fantastiline illusioon, mis meid läbi immutab, kui me kalligraafiliselt pintsliga joonistame või kirjutame teatud ettevaatlikkusega.

Igal juhul, pühad tantsijad võiksid tähelepanu pöörata, ja me teeme seda,  graafilisele ideele, selleks et tekitada oma liikumistega viisi, kuidas mõnda ideed edastada.

Täna vaatame ideed…, kui tantsu, kui liikumist, mis väljendab midagi. Me ei julge seda nimetada „keeleks“, sest see oleks degradeerimine. Me ei julge seda nimetada „graafikaks“, sest see oleks reetmine. Vältimatult on see Jumalate and, nagu pilved oleks vangi pandud ja otsustanud grupeeruda, et  meile mingit sõnumit saata. Ja hiljem aurustuda ja meil on privileeg need sõnumid vastu võtta ja nendega olla, nendega jääda.

Nii olemegi täna siin ja nii alustame meie tantsiva idee hetkega, mida Tui meile esitleb. Täna me saadame teda.

 

Tui: Xiè xiè, Bā Hàn Shēng! (hiina keeles: Aitäh, Ba Han Sheng (Maestro hiinakeelne nimi))

Maestro: Bù kè qi. (hiina keeles: Oled teretulnud.)

 

Tui: Täna on meil väga eriline püha tants. Juba ette öeldes, see ideede tants, mis on viidud kauni joonistuseni, koosneb täna kahest ideogrammist, kahest tantsu liikumisest.

 

See on ideogramm CHĒ QIÁN:

 

 

Me ütlesime, et tänasel külalisel, tänasel tantsijal on kaks ideed, aga näete, et siin on hoopis kolm ideogrammi. Esimene ideogramm Che on redutseeritud. Nagu Maestro Bā Hàn Shēng rääkis esimesel tunnil, et ideogrammid on aja jooksul redutseeritud, vähendatud – seda nimetatakse ka lihtsustatud ideogrammiks ja see lihtsustatud ideogramm on siin pildil sulgudes. Ja originaalset ideogrammi nimetatakse traditsiooniliseks ideogrammiks.

Siin Che Qian ideogrammi pildil on sulgudes lihtsustatud ideogramm ja teised on traditsioonilised ideogrammid. Lihtsustamise käigus jääb jooni vähemaks, mistõttu on keerulisem aru saada, mida see ideogramm alguses tähendas, see ei ole nii selge enam.

Neijingi koolis me töötame põhiliselt traditsiooniliste ideogrammidega, sest nad annavad meile kogu algse, originaalse rikkuse ja neid ei ole lihtsustatud.

 

Che Qian. Traditsiooniline ideogramm.

Eelmisel korral tõime teile risttee ideogrammi, täna vaatame ka nende ideogrammide tähendusi. Kõigepealt vaatame laiemalt – makrokosmos, siis võtame kihte ära, nagu matrjoškal.

Chē Qián – tähendab liiklusvahendi või vahendi ees. Aga botaanika tekstides tähendab…nagu Maestro meile ütles, et ideogrammid, pühad tantsud kannavad paljusid ideid ja sõltuvalt kontekstist, edastavad meile erinevaid tähendusi.

 

Botaanilises mõttes tähendab see: teeleht. Need, kes jälgivad meie saateid, siis „Taimse alkeemia“ tunnis räägiti eelmisel korral ja ka sel korral teelehest. Meie jaoks, siin Neijingi koolis, on see taim, millele me pöörame praegusel ajal rohkem tähelepanu, tema omaduste tõttu. Vaadake üle need  esmaspäevased „Taimse alkeemia“ tunnid.

Teelehtesid on üle 200 liigi, Hiinas on 22 liiki ja 4 nendest on endeemilised – mis kasvavad ainult Hiinas, ülejäänud on jõudnud Hiinasse.

Lisaks, hiina meditsiini farmakopöas tähendab Che Qian „aasia teelehte“, mis on üks teelehe liik. Mõnedes tekstides suure teelehe üks variatsioon ja seda kasutatakse hiina taimeravis. Räägitakse ja meie Suur Ricci sõnaraamat kinnitab, et see taim on diureetiline, vähendab urineerimise valulikkust, värskendab maksa, selgitab nägemist, värskendab kopsu ja transformeerib lima. Ilmselgelt näeme, et ta on väga seotud Metalli Riigiga – Kopsu ja Jämesoolega.

 

Praegu võime tõmmata siia sulud ja enne, kui minna väikeste ideede või tantsude, nagu öeldi, nende jooniste juurde, mis moodustavad suure joonise, mis tähendab „teelehte“, võiksime endalt küsida, miks hiina keeles kutsutakse teelehte niimoodi?

 

Jutustame teile ühe väikese loo sellest, kuidas see taim hiina keeles oma nime sai. Vanas Hiinas oli Han dünastia ajal üks kindral, kelle nimi oli Ma Wu. Ühel päeval läks ta oma sõjaväega Kirde-Hiinasse tundmatusse paika võitlema vaenlastega. Kuna nad seda kohta ei teadnud, siis vaenlane piiras Ma Wu sõjaväe kõrbes sisse. Oli juuni, väga palav, juua ei olnud ja mõnedel sõduritel tekkisid urineerimishäired, uriini ei olnud, valu alakõhus ja nii sõdurite kui ka hobuste uriini tekkis veri. Nad olid vaenlaste poolt ümber piiratud ja ei saanud sealt lahkuda. Üks sõdur, kes hobuste eest hoolitses, märkas, et mõnedel hobustel ei ole uriinis verd ja ta hakkas vaatama, mida need hobused küll sõid. Ta vaatas vankrite juures ringi ja leidis teeradade kõrvalt aasia teelehti. Ta tegi neist teed ja kahe päeva pärast läksid tal kõik sümptomid üle. Ta jooksis kiiresti kindrali juurde ja rääkis talle kõigest. Kindral laskis kõikidel sõduritel ja hobustel seda teed juua ja kahe päeva pärast läksid kõik sümptomid üle. Veri uriinis, urineerimisvalu, valu kõhus – kõik need probleemid läksid üle.

Selleks, et teha au taimeriigile, küsis kindral, kuidas seda taime nimetatakse. See mees ütles: „Ma ei tea, ma leidsin selle hobusevankri eest.“ Ja kindral otsustaski, et selle taime nimeks saab „taim, mis on vankri ees“.

https://drmeelainling.com/plantain-weed-heals-hematuria/

http://bbs.ontcm.com/forum.php?mod=viewthread&tid=849&page=1 )

 

Vaatame esimest tantsijat, ideogrammi Che.

Che tähendused:

·       Üldiselt tähendab: ükskõik milline ratastega sõiduvahend – auto, vanker. Samuti tähendab autosse minema, autos olema, autojuht.

·       Veel üks tähendus: igasugune masin, millel on rattad, näiteks vesiveski.

·       Samuti tähendab: millegi ümber käima või ümber olema. Õmblusmasinaga õmmelda.

·       Nendest tähendustest toome aga välja viimase tähenduse, mis on: vanker. Malenupp, mis on nii hiina males kui meie males – vanker.

 

Vaatame, kuidas Che ideogrammi joonistatakse, milline on tema joonte järjekorda. Kokku on seitse joont ja viimane on vertikaalne joon, mis läbistab kõiki eelnevaid jooni.

 

 

Nüüd vaatame kõige vanemat joonist – Che etümoloogiat. See on kõige vanem joonis, mida on leitud kas kilpkonna kilpidel või loomade abaluudel (joonisel ülemine). Ja esindab antiikset vankrit

 

 








Selline on Che ideopiktogramm (joonisel ülemine), vanker on siin vertikaalne ja ülevalt vaadates, nii et kaks külgmist joon on nagu vankri rattad, keskel on vanker ise ja vahepealne joon (kui piktogrammi vaatame, siis vertikaalne joon, aga kui pikali keerame, siis horisontaalne joon) oleks vankri keha, korpus.





Nüüd vaatame järgmist ideogrammi või järgmist tantsu, nagu täna öeldi – Qián [tsien].

Näete, et me kirjutame seda ideogrammi nii: q-i-a-n. Aga hiina keeles, ametlikus pinyinis, kui kirjutatakse „ia“, siis foneetiliselt hääldatakse välja i-täht, aga tema järel a-tähte ei öelda mitte „a“, vaid hääldatakse neutraalselt, mis võib sarnaneda prantsuse või inglise neutraalsele vokaalile (kõlalt pigem „e“ kui „a“ – [tsien]), teine toon läheb üles, umbes nagu siis, kui küsime või imestame – Mida? Ee? Aa? Teine toon. Võime peaga tooni liikumist kaasa teha, siis läheb nagu lihtsamalt. (Hääldamise ajal ajab Tui kaela sirgu, et pead võimalikult kõrgele tõsta ja tõuseb ise natuke lausa kikivarvule.)

 

Vaatame ideogrammi Qian tähendusi.

 

See joonis tähendab:

·       Ees; millegi ees, eelnev, enne, ette näha.

·       Teine tähendus: edasi liikuma, edenema.

·       Veel üks tähendus: teed avada või teed juhtida.

·       Viimane tähendus on: tulevane, eelseisev;  tulevik.

 

Vaatame nüüd ka Qian ideogrammi, vaatame videost, kuidas seda liikumises tantsitakse.

 

 

Siin on 9 joont. Ja nagu näete, on siin nooltega jooned, mis suunas tuleb kirjutada ning numbrid, millises järjekorras tuleb kirjutada. Nooled ja numbrid.

 

Ja olles juba näinud tähendusi, ideesid ja kuidas joonistatakse, läheme edasi etümoloogia, kõige antiiksema joonise juurde.

 

 

Eelmise joonise juures oli näha väga selget seost, kuigi jooni oli abstraktsemaks muudetud, aga oli näha sarnasust. Aga antud juhul tõmbab tähelepanu, et siin ei ole nii…Oli midagi mis ei sarnanenud, lisati mõni joon.

Vaatame järgmist joonist. Siin näete võlu, mis varjab ennast selle ideogrammi sees või taga.

 














Kõige vanem piktogramm on siin joonisel kõige üleval.

Siin joonisel teisel real olev piktogramm on Qian piktogrammi ehk kõige ülemise piktogrammi ülemine osa.





Ja kolmandal real olev piktogramm on Qian piktogrammi alumine osa. Siin all on ta kurvjas, kuna on eraldi/üksi.





Teisel real olevale piktogrammile vastab ideogramm, mis on ka Qian ideogrammi ülemine osa:

Kolmandal real olevale piktogrammile vastab ideogramm, mis on Qian ideogrammi alumine osa.  See ideogramm esineb ise nii eraldiseisva ideogrammina kui ka teiste ideogrammidega koos:


Kui me piktogrammidele vastavad ideogrammide osad kokku paneme, siis võime saada kaasaegse ideogrammi Qian (pildil kõige alumine joonis).

 

Aga meie sinoloog Wieger ütleb, et Qiani kaasaegne ideogramm on ühe kirjutaja, kalligraafi kummaline leiutis. Sellega oleme paljudel kordadel kokku puutunud, siin räägime sellest esimest korda. Aga mis huvitab meid niipalju, et tegelikult saab lugeda taoistliku alkeemia nurga alt ka kaasaegset ideogrammi, praegu huvitab meid see, mis etümoloogilises mõttes asub joonte taga.

 

Kui vaatame seda piktogrammi, mis moodustab Qian piktogrammi alumise osa, siis on meil siin joonistus paadist. Ilmub aer ja ilmub tüür, mis läbistab paati. Meile öeldakse, et see on avatud paat, et me saaksime hinnata puussepa tööd, mida ta puu kallal tegi. Ja see viib omakorda järgmise ideogrammini…mida võib kohata teiste ideogrammide sees ja ka üksi. Ja seega, kuna see on „paat“, siis ta esindab paati, mis liigub sadama poole.

 

Qian piktogrammi ülemine osa esindab rohmakalt jalga -meile öeldakse-  – kus alumise joone otsas võib näha varbaid, kanda ja see osa siin esindab pahkluud. (vasakpoolne kumerjoon on kand ja ülemised kaks joonekest esindavad pahkluud)

Kokku tähendab edasiminekut või tähendab ka seisma jäämist – mõlemad tegevused“ on seotud jalaga.

 

Milline on tähendus, kui need kaks piktogrammi kokku panna? See tähendab paati, mis läheb sadama poole, kus ta tulevikus peatub, kus ta seisma jääb“. Ehk siis tähendab „edasi liikuda.“

 

Me vaatasime juba meie idee kõige intiimsemasse ossa.

Ja vaatame järgmist pilti. Nagu me esimeses saates, nädal aega tagasi, rääkisime, kui me oleme juba vaadanud ideogrammi kõikidest sõnaraamatutest, millised ideed on selle ideogrammi taga, milline on tema etümoloogia, kust ta pärit on, mida kõige algsemad jooned piktogrammis tähendasid, siis Neijingi koolis Tianis loeme seda ideogrammi taoistliku alkeemia kohaselt, mille eesmärk on tõlgendada jooni – seda ilmutatud maagilist tantsu – milliseid vahendeid ta meile annab, selleks et me võiksime seda oma igapäevasesse ellu võtta. Kas tehes ideogrammi qi gong’i või viies ta tantsu -nagu Maestro enne ütles-joonistades kalligraafiana, vaadeldes pilti, mediteerides tema üle, tema heliga…

 

Tõlgendus, mida me võiksime teha, on: see on midagi, mis eeldab ennetust, ettenägelikkust; see on midagi, mis tuleneb või on pärit kuskilt. „Parem ennetada, kui ravida,“ ütleb vanasõna.

See Che Qian – teeleht – on ennetus millegi jaoks, mis on tulemas. Ehk ta on tulevik. Ta aitab meil vältida midagi, mis on tulemas.

 

Ja nüüd, meie osa eelkulminatsiooniks, enne seda kui Maestro kindlasti midagi lisab, ütleda, et maagilisel kombel oraakli täiskuu ujutas meid oma valgusega üle ja ilmutas meile järgmise alkeemilise tähenduse. Kas mäletate, et Che tähendas vankrit males?

Oraaklimales, mis on Maestrole – Ba Han Shengile – ilmutatud nägemus, märgistab vanker valvsuse ja tähelepanelikkuse eest, ettevaatlikkust, viimast rünnakut/hüpet.

Niisiis, Che Qian – teelehes on meil tuleviku suhtes tähelepanelikkus, just nüüd, praegusel hetkel, kui meil on vaja tegelikult ennast tulevikku suunata. Annaks Jumal, et me võtaksime omaks ennetuse või ettenägelikkuse tuleviku suhtes, kas praktiseerides ideograafiat, kalligraafiat või kuidas iganes, et suunata ennast tuleviku poole, et see oleks uus, loominguline, heatahtlik ja vaatlev.

 

Maestro: Hea küll, hea küll. Tahaksin lisada sellele suurepärasele kirjeldusele, mille Tui tegi, kõikidest ideogrammidest ühe sümboolse seletuse, alkeemilise seletuse, mis võib-olla oleks kõige lähedasem sellele ja võib-olla ka kõige lenduvam, millega meie vaatleme ideogramme – seda tantsu, nagu alguses ütlesime – mis lubab meil luua lugusid ja nende lugude juurest minna praktikasse.

 

Lõpuks on meil kaks väga selget asja. Üks asi on vanker (Maestro näitab käega Che ideogrammi peale) – midagi, mis liigub…maa… teed pidi. Teisest küljest (Maestro näitab käega Qian ideogrammile) räägitakse  liiklusvahendist, mis liigub mööda vett. See näitab meile, et tulevikku luuakse maa ja vee peal. Näitab meile lisaks, et kuigi me jõuame sadamasse, võime ütelda, et…saab lugeda ka teistpidi, alustades Qianist -Qian Che- sest meie olemuse algne kulg algab veest ja siis läheme kindla maa peale. Kindlasti tähendab see, et veest tekib taimeriik ja edasi muutub kõigeks selleks, teeleheks, käime tuleviku teed käib maa peal, kasutades ratastega vahendeid.

Ehk idee oleks selline, et võtta nendest kahest ideogrammidest alkeemiline tähendus, et me oleme elu projekt, mis põhimõtteliselt seilab oma vetel ja teeme seda kasutades vankrit, mis ka transpordib meie vett mööda maiseid radu. Ja selle käigus kohtume taimeriigiga ja taimeriik toidab meid ennetavalt, et me võiksime jõuda kohale õigesse sadamasse. Süvenemata rohkem, oleks tahtnud lisada iga joone kohta, aga see läheks liiga pikaks.

Loodame, et see konfabulatsioon sobib teile mõtisklevaks mediteerimiseks.  

Suur tänu Tui, suur tänu teile, et olite meiega sellel teisel kohtumisel, seekord iga joont tantsuna nähes, mis viib meid rõõmsa sündmuse kulgemiseni.

Kohtumiseni..  

 



Jätkuv aktiveerimine. Hiina keel.

01.04.2020

 

Maestro: Nĭ hăo! (hiina keeles: Tere!)

Jätkame jätkuva aktiveerimise motiveerimisega ja seekord räägime hiina keelest, mida me ka Tianis juba tükk aega õpetame. Meil on siin toidetud, hästi toidetud grupp inimesi, kes tahavad õppida ideogrammide loomust.

Meie kavatsus hiina keele juures on just avastada, tõlkida, tõlgendada – taoistliku alkeemia seisukohast – millised on ideogrammi moodustavate joonte tõelised tähendused. Võtke arvesse, et ideogrammid on ideed, mis on viidud graafikasse. Ideograafia on kunst kalligraafia näol. Nagu ütles Pablo Ruiz Picasso, kui ta avastas hiina kalligraafia, et kui ta oleks enne oma maalimistegevust avastanud kalligraafia, siis ta oleks hakanud sellega tegelema. Et hiina kalligraafia on nii ilus, ka selle kohta kommenteerime mõningaid asju.

Aga Neijingi koolis, nagu te teate, on hiina keele juures oluline just avastada jooni, nende kokkupanekut, kuidas pannakse neid kokku, et ideogrammi teha. Ja alustada alati piktogrammist, et siis läbi ideopiktogrammi liikuda ideogrammini välja. Ja edasi võib vaadata isegi reduktsioone või joonte vähendamist, mida Hiina Rahvavabariigis on tehtud. Õnneks hoitakse Taiwanis alal rohkem jooni.

Aga igal juhul selleks, et otsida või hoida käe juures materjale on suurepäraselt välja toodud sõnaraamatutes, mida me teile kommenteerime hiljem. Neid on nii inglise, prantsuse kui ka hispaania keeles olemas.

Kogu selle informatsiooni, mis on juba kirja pandud, allutame me oma tõlgendusele. Mida see tähendab? See tähendab, et ideogrammid, mida me hakkame uurima ja uurime - iga kuu ilmub meie ajakiri, „Elamise Tervis, kus üks artikkel käsitleb Neijingi, Soweni.. Seal me toome ka ideogrammid välja ja toome tähendused välja ja  sealt edasi koostame või töötame nende tähendustega. Ja kui te võrdlete meie tähendusi teiste tekstidega, Nguen Van Nghi, Husson-i või Chamfrault-i omadega, siis näete, et mõnikord on väikseid erinevusi, mitte suuri, aga vahest mõningaid olulisi erinevusi ikkagi on.

Kokkuvõttes tahame ütelda, et hiina keel ja eriti hiina kirjakeel -see tõmbab meid ilmselt kõige rohkem- on olnud hästi põhjatu inimkonna varandus ja loomulikult on olnud üritusi seda maha suruda, st jätta alles ainult hääldus. Paljud lääne kolleegid, eriti ärimehed, ei oska hiina keeles lugeda ega kirjutada, küll aga oskavad rääkida. Kuid meie teeme täpselt vastupidi, me oskame kirjutada ja lugeda, aga me ei anna rääkimisele nii suurt tähtsust. Neijingi kooli nurga alt huvitab meid just tõlgendus ja transkriptsioon. Sest me oleme ka tõlkinud mõningaid tekste, nagu Lao Ze Daodejingi, -tema poeeme-, nagu tõlgime igakuiselt Neijingi -avaldame ajakirjas, tegelikult on juba tõlgitud, samuti Zhen Jiu Jia Yi JIng, mis on veel üks põhiliselt meditsiiniline tekst.

Seega kasutame ideogrammide tõlgendamist, otsides tähendusi igapäevaelu, elustiili, mõtlemise stiili, ettekujutlusviisi jaoks ja vaatame, kas on mõningaid spetsiifilisi kasutusvõimalusi meie tervise juures.

Sellised on kriteeriumid, mille järgi me uurime ja tõlgendame ideogramme, laiendame midagi, millel ei ole praktiliselt piire. Ütleme, et ei ole piire, sest ideed tekivad kogu aeg juurde ja ideogrammid üritavad väljendada kõiki ideid, mis inimesel pähe tulevad, aga hiina ideogrammide kultuuriline tähtsus on tõesti põhjatu, nagu enne ütlesime. On tohutu hulk tõlgendusi. Osad suurepärased sinoloogid tõlgivad hiina keelt sõnasõnaliselt. On teisi, kes tõlgivad sõna vaimu või hinge ja meie oleme kolmas grupp – kuigi on teisi ka nagu meie – ja me ei ütle, et oleme paremad kui teised, aga meie lisame lisaks sõna „hingele“ ka taoistliku alkeemia. Ja just sellepärast ideogrammide tõlkimisel, näiteks resonaatorite nimede tõlkimise puhul, me mõnikord erineme või me paneme resonaatoritele teistsugused nimed. Need on erinevad teiste autorite poolt pandud nimedest ja minult küsitakse, et kust sa võtsid need nimed. Aga see ei olnud lihtsalt nii, et ühel suveööl tuli mulle see tõlge pähe, vaid see tõlgendus allub teatud tegevusele või tööle.

Me ei taha võrrelda ennast teistega, vaid see on sarnane sellega, kui me loeme Yijingi ja seal öeldakse meile, et neljas joon tähendab: „Suurt jõge on keeruline ületada“. Kust ta selle võttis? Kust Wen Wang või Kǒngzǐ selle tõlgenduse võtsid? Ja vahetevahel juhtub nii, et kui meie tõlgime mõned ideogrammid teatud moel, siis need, kes sõnasõnaliselt tõlgivad, ei saa aru, miks meie teistmoodi tõlgime või kust me järeldasime oma tõlked, kust me leidsime selle teise nime.

Aga loomulikult meie oma publikatsioonides ning oma tundides ja seminarides seletame, kust me võtsime selle tõlgenduse. Ega me ikka päris pastakast ei ole neid välja imenud, nagu eesti keeles öeldakse. Võib öelda, et meile ilmutatakse ideogrammide saladused ja me paneme need teiste teenistusse, et need oleksid meie teadvuse tasandil, meie teadmiste tasandil kasutatavad ja et lõpuks kasutada neid ka tervendamise praktikas. See, et meil on teistsugune tõlgendus ideogrammidest, et me anname neile teistsuguse tähenduse ja et me anname ka teistsuguse tähenduse väga lihtsatele asjadele, näiteks esimestele piktogrammidele, et näha kuidas need on transformeerunud ideedeks – see on maagiline, näha, kuidas lihtne joonistus on omandanud teistsuguse dimensiooni ja on nüüd juba idee. Idee, millel – nagu igal ideel – on palju versioone.

Näiteks, milline idee on inimestel maast? Või veest? Milline idee veest on keemikutel, biokeemikutel? Nende ideed veest on erinevad, kui kellelgi, kes lihtsalt joob vett. Või siis milline idee veest on kellelgi, kes naudib surfamist? Seega, olenevalt millises kontekstis ma räägin, tähendab sama asi ühte või teist asja ja see annab lõputu hulga tõlgendamisvõimalusi. Aga hea küll.

Sellel teel me oleme, see on meie panus. Tianis on grupp, kes käib õppimas hiina keelt ja kuna me nüüd anname impulsi ja ka tutvustame kõikidele inimestele, kes meiega kontakteeruvad, oma tunde – ja me usume, et me peaksime seda niimoodi tegema – ja me tahame seda teistele tutvustada.

See ei ole midagi, mida me praegu improviseerime, vaid me oleme tegelenud sellega juba aastaid ja see on olnud meie jaoks erakordse tähtsusega, sest see võimaldab kontseptualiseerida inimolendit, võtta teda kui ideed, kui loomingut. Ja käsitleda inimest – tema valude, haiguste ajal – universaalsete kriteeriumitega, käsitleda inimest kui mikrokosmost. Käsitleda inimest laiendatud nägemuse järgi, mis lubab meil teha tõlgendusi, mis on palju heldemad, samas kaotamata silmist iga inimese eripärasid.

Siiamaani oli sissejuhatus ja nüüd jätame teid meie ideogrammide õpetajaga- Tui-ga, kes hoolitseb selle eest, et esitleda teile üldiseid aspekte, kuidas me viime ellu seda viisi, kuidas meie läheneme ideedele, mis on graafilised. Ja vaatame mõningaid lihtsaid viise, millega teie saaksite alustada. Räägin praegu inimestele, kes ei tunne meie nägemust asjadest. Kolleegid, kes juba teavad, anname teile ka olulisi asju, nagu näete ja viime selle ka praktikasse. Selleks, et te näeksite, kuidas praktiliselt selle kriteeriumi alt, mida meie panustame – mitte sõnasõnaline tõlge, vaid sõna vaimu tõlkimine – aga taoistliku alkeemia nurga alt -et kuidagi nimetada, et identifitseerida ennast- selleks et panustada oma nägemust, mis loomulikult on suhteline ja laiendatav kõikidele ideogrammidele.

Aitab küll, jätan teid Tuiga, et ta oma esitluse ja kirjeldustega annaks tänase impulsi. Suur tänu! Xiè xiè!

Tui: Xiè xiè, Shīfù! (hiina keeles: Aitäh, Maestro!)

Tere kõigile! Selle tänase impulsi juures – pärast seda meisterlikku sissejuhatust – nende jaoks, kes ei ole kolleegid või õpilased, kes juba käivad Tiani kursusel, teeme väikese kirjelduse sellest, milline on meie nädalalõpu kohtumiste dünaamika, kui me süveneme hiina ideograafiasse.

Kõigepealt, kui õpilased tulevad kohale, siis loomulikult tervitame, aga siis teeme mõned hetked meditatsiooni. Kõikidel nädalavahetuse seminaridel Tianis tehakse (tunni algul) meditatsiooni, välja arvatud Qi Gongi grupis. Alates eelmise suve seminarist alustatakse Qi Gongi grupis kohtumist hoopis venitustega. Venitused, mis on qi gongi lainel ja hoopis päeva lõpus tehakse meditatsioon.

Hiina keele seminaril, meditatsiooni järel, hakkame vaatama esimest ideogrammi, projekteerime selle tahvlile ja seal esitleme ka esimest muljet. Ja sellest muljest, pildist/joonistusest lähtudes hakkavad õpilased otsima seda ideogrammi, mille me tahvlile projekteerisime, sõnaraamatutest, mida me kasutame, selleks et sealt saada ideesid või tähendusi. Aga nagu meile juba räägiti, me ei keskendu mitte ainult tähendustele, vaid pigem ideedele.

Esimene sõnaraamat, mida me kasutame, on hiina- hispaania sõnaraamat „DICCIONARIO ESPAÑOL DE LA LENGUA CHINA“ (autor: Fernando Mateos), mis on tehtud Espasa-Calpe trükikojas.

 

hiina-hisp s1jpg

See on praegu küll läbi müüdud, aga on võimalik osta kasutatuna erinevatelt internetilehekülgedelt. See sõnaraamat annab meile teatud hulga tähendusi, aga räägin teile ühe saladuse: selles sõnaraamatus on 6000 ideogrammi ehk ta on tegelikult kokkuvõte palju suuremast sõnaraamatust, milles on seitse köidet.

Ja see on sõnaraamat, mille nimi on „Suur Ricci sõnaraamat“ "GRAND DICTIONNAIRE RICCI DE LA LANGUE CHINOISE". Ehk siis see kuue tuhande sõnaga sõnaraamat on vaid kokkuvõte suuremast suuremast sarjast.

 

On olemas välja antud sõnaraamat ehk „Suur Ricci sõnaraamat“ esitleti ühel Shanhgai EXPO näitusel, 2010.aastal anti Shanghai Muuseumis “Suur Ricci sõnaraamat“ välja DVD-na autori (Matteo Ricci 1552 – 1610) 400-ndaks surma-aastapäevaks.

Niisiis, sõnaraamat, mida meie kasutame, on kokkuvõte sellest suuremast Ricci sõnaraamatust. Ka Ricci sõnaraamatut ei ole praegusel hetkel võimalik kusagilt saada. Firma, kes selle välja andis, märkas, et seda on kerge pirateerida ja seega nad praegu seda DVD välja ei anna. Ricci instituudil on siis praegusel hetkel olemas online versioon (teine pilt). Seda saab kasutada Pleco äpp/ platvorm ning läbi Pleco platvormi on võimalik minna Ricci hiina-inglise online sõnaraamatu juurde.

Plecopng

Ka meie konsulteerime selle online sõnaraamatuga. Tavaliselt õpetajad konsulteerivad selle Ricci sõnaraamatuga ja lisame ideogrammile ka teisi ideesid. Ricci sõnaraamat lisab ka filosoofilisi, taoistlikke ja alkeemilisi kriteeriume. On olemas ka üks prantsuse- hiina sõnaraamat. Ricci Dvd on prantsuse-hiina. Ricci annab meile lisaks filosoofilisemaid, taoistlikke, alkeemilisemaid, ütleme, et „ilmutuslikumaid“ tähendusi.

Kui me oleme kõik ideogrammile vastavad tähendused ja ideed kätte saanud, siis hakkame otsima, milline on kõige vanem joonistus või pilt sellest ideogrammist. See tähendab, et otsime etümoloogiat, otsime, kust see sõna pärit on? Näiteks sõna „psühholoogia“ tuleb kreekakeelsest sõnast „psyche“, mis tähendab hoopis „hing“ , aga sellel kreekakeelsel sõnal on palju laiem tähendus. Ta tähendab ka meeleolu ja tähendab muid asju ka.

Ideogrammi juures me teeme sedasama. Otsime kõige vanemat pilti, otsime etümoloogiast, kustkohast see ideogramm pärit on ja nii jõuame välja piktogrammini. Aga sealt edasi otsime üles kõige antiiksema piktogrammi, kõige algsema joonise. Põhimõtteliselt lääne keelte või hispaania keele näitega oleks see nagu minna mingisuguse sõnaga kaljujooniseni välja. Et jõuda selle hetkeni, kus väljendub vaadeldava hing. Võime ütelda, et tekib abstraktsioon. Kahtlemata tähendab see teisele teadvuse tasandile jõudmist.

Et ostida etümoloogiat,  on meil veel üks raamat, mille nimeks on „CHINESE CHARACTERS: Their Origin, Etymology, History, Classification, and Signification“.  See on doktor Leon Wiegeri sõnaraamat.

chinese _jpg

Selle sõnaraamatu originaal oli prantsusekeelne, aga publikut väga ei huvitanud prantsusekeelne väljalase, küll aga kui see tõlgiti inglise keelde, siis inglise keeles on seda uuesti ja uuesti üle vaadatud ning kordustrükke tehtud. Seda võib leida Amazonist, aga loomulikult ka kasutatuna, on taskukohane ja on see täiesti leitav.

Selle sõnaraamatuga, pärast tähendusi, me vaatame, kas me leiame, mida esindab iga joon selles kõige vanemas piktogrammis. Õpilastega, kes tulevad nädalavahetusel hiina ideograafiat õppima, töötame kohe esimese ideogrammiga sellises järjekorras.

Sealt edasi, kui me oleme kõik selle kokku võtnud – ideed, tähendused, etümoloogia – siis paneme ennast valmis selleks, et kogu see varandus, et kogu see taoistliku alkeemia maagia võiks meis sadestuda ja tõlgendame seda ideogrammi taositliku alkeemia nurga alt, et tekitada meis olukorra, kus meie struktuur võiks leida, omaks võtta, mis selles ideogrammis on maagilist, et me võiksime selle tähenduse oma igapäeva sisse tuua, et see ei jääks ainult mõistusesse, vaid et ta kehastuks meie kehas ja see lubaks meil areneda.

Võime öelda, et kui sinnamaani oleme lugenud ja uurinud sõnaraamatuid, siis loomulikult nende kohtumiste järgmine tahk on ka õppida seda ideogrammi joonistama. Nagu meie lastel, kes õpivad kirjutama, on ruudulised ja joonelised vihikud, siis ka Hiina Rahvavabariigis on laste jaoks olemas ruudulised vihikud, kuhu nad õpivad korralikult ideogramme joonistama. Korrates ja korrates ja korrates.

O1CN01tc7pOZ1dihg2WfI1I_3478363770jpg

Kui Lääne maailmas jõuab iga inimene oma käekirjani – näiteks arstid on kuulsad selle poolest, et nende käekiri on täiesti arusaamatud – siis hiina keeles juhtub samamoodi, et igaüks arendab välja oma isikliku stiili. Aga selle jaoks on väga tähtis, et ideogrammide proportsioonid, joonte harmoonia oleks paigas. Mõned jooned peavad olema pikemad, mõned peavad olema koos või lahus ja joonte kirjutamise järjekord on väga tähtis. Paljudel kordadel, kui me otsime mingit ideogrammi internetist, siis on võimalik seda teha joonistades seda ideogrammi telefonis või arvutis, aga kui me joonistame vales järjekorras, siis väga sageli ei tunne programm seda ideogrammi ära ja me ei leia teda üles. Sellepärast oma kursustel me paneme paika ka selle, millises järjekorras kirjutatakse. Samuti näitame videona, et õpilased näeksid, kuidas ja millises järjekorras neid jooni teha, millal tuleb pintslile vajutada, kas joon laieneb või kitseneb.

Ütleme nii, et meie tunnis, olles teinud selgeks järjekorra ja kuidas ideogrammi kirjutatakse, on meil ka aeg, et õpilased saaksid oma vihikutesse või lehtedele teha kalligraafiat. Võib-olla räägime sellest mingil hetkel pikemalt.

Selline on dünaamika, mida me enam vähem järgime Tianis nädalavahetuse seminaridel, kui me hiina keele seminari teeme. Nende jaoks, kes Tianis elavad või juba käivad tundides või näiteks Peruu koolis on ka hiina keele tunnid, ei ole see kõik midagi uut, aga nüüd proovime anda impulsi nende jaoks, kes ei ole käinud meie hiina keele tundides.  Ja ka nende jaoks, kellel pidi olema hiina keele tund märtsis, mis ära jäi. Teeme selle tunni praegu. Me ei tee seda ideogrammi, mida planeerisime, vaid teeme ühe uue ideogrammi.

 

See on ideogramm KĀNG:

Kang - tervis r66m 6nnGIF

Kāng – hääldatakse nii: kannng (Tui hääldab laulvalt, esimese tooniga). Horisontaalne joon A-tähe peal (KĀNG) näitab, et hääldama peab esimese tooniga.

Hiina keel on tonaalne või toonidega keel ja on väga oluline õppida „laulma“ ideogramme, muidu hiinlased ei saa midagi aru.

Enne kui Kāng ideogrammi tähenduste juurde minna, vaatame, milline on joonte järjekord, kui seda ideogrammi kirjutada. Siin on pilt ideogrammi kirjutamise järjekorraga:

Selles ideogrammis on 11 joont. Mõningatel juhtudel võib seda vertikaalse joone konksu ka eraldi kirjutada, sellisel juhul on 12 joont. Nüüd näitame teile videot, et näeksite, kuidas ideogrammi kirjutamine toimub.

 

Nüüd, kui meil on pupillis juba mulje sellest ideogrammist olemas, me teame ka joonte arvu ja kuidas seda tehakse, siis edastame teile mõned-paljud selle ideogrammi tähendustest:

KĀNG

·       Rahulik, tasane. Rahulikkus; pukhus; rahu

·       Hea tervis, kehaline jõud

·       Rõõmus; rahul; õnnelik. Rõõm; heaolu, õnn

·       Rahus, õitseng

·       Terve

·       Õnn, õnnelikkus

·       Ülistama, kiitma

·       RISTTEE, kus kohtuvad paljud rajas, Suur rada, Suur arter (kujundlik) priviligeeritud, takistusteta tee või rada

 

KNG-50png

 

Kāng tähendab: rahulik, rahulikkus, puhkus. Teisel tasandil tähendab: hea tervis, kehaline elujõud. Samuti tähendab: rõõmus, rahul, rõõm, heaolu. Järgmised tähendused tulevad Ricci sõnaraamatust: rahu, õitseng, terve. Samuti tähendab: õnnelik, õnn, välja tuua, kiita.

Aga tähtidee või tähendus, mida kõikide teiste tähenduste hulgast välja tuua, on: RISTTEE, kus saavad kokku mitmed teed/ rajad; suur arter; suur rada. Ja kujundlikus keeles: privilegeeritud, takistusteta tee/ rada.

 

Jätame selle pildi ette ja teeme väikese mõtiskluse hetke. Nende jaoks, kes ei tea, ütleme, et on veel palju ideogramme, mis kannavad „risttee“ ideed, aga meie valisime just selle, sest tal on ka palju vihjeid tervisele ja tervislikkusele. Neijingi kooli õpilased teavad, aga me peame kordama, sest tõenäoliselt on inimesi, kes ei ole meie kooli omad, vaid lihtsalt võtsid kontakti praegu. Ütleme neile inimestele, et Neijingi kool jõuab juba mitmeid aastaid Taevase ilmutuse tõttu aasta teemani (märksõnani), mida me võime kasutada selleks, et oma suunda valida, et oma samme, oma arengut soodustada. 2020. aasta teema ongi RISTTEE. Seda nimetatakse Risttee aastaks ja sellepärast hakkasime otsima, milline ideogramm kõige rohkem viitaks just ristteele.

Viitaks ristteele just sõna vaimu tähenduses ja vaatlesime ka taoistliku alkeemia nurga alt. Põhiliselt valisime selle ideogrammi just sellepärast, et tal on ka tervislikud tähendused, õnn, õnnelikkus. Miks õnnelikkus on oluline? Sest Maestro ühes oma (raadio, televisiooni) programmis ilmutas, et üks ristteelt väljumise võtmekohti on õnnelikkus.

Selleks, et välja tulla ristteelt, on olla õnnelik, teha paus ja küsida, mis on õnn? Samas programmis ilmutati meile ka, et õnne mõte peaks olema selles, et sa teadvustad, et tänu meie koostööle, tänu meie panusele, tänu meie hoiakule me näeme, et keegi teine või teised inimesed, loomad, asjad on rahul, tunnevad ennast rahuloleva, rõõmsana, on tänulikud. See tähendab, et teiste õnn on see, mis teeb meid õnnelikuks. Sellepärast ütleme, et me ei otsi mitte seda, et meile tehtaks midagi või et meie saaksime midagi, me ei taha uskuda seda või teist, vaid me otsime hoopis seda, et anda; anda seda, mida meie arvates, meie äratundmise järgi teised vajavad. Loomulikult tegi Maestro meile ka hoiatuse, et me ei peaks seda tegema nii, et me sellega oma egoismi rahuldaksime. Minu õnn on selles, et ma näen sind õnnelikuna ja ma üritan kõigi võimaluste ja ressurssidega, mis minu käsutuses on, et sina, aga ka kõik teised oleksid õnnelikud, et minu keskkond oleks õnnelik.  Ja me usume kindlalt, et kui me vibreerime niimoodi enda sees, siis me võime ristteelt väljuda ja liikuda uude ruumi.

See osa, mis me rääkisime Ristteest, võiks nagu sulgudes olla, me andsime ühe võtmepunkti, et Ristteelt saaks edasi minna. Maestro, meie nõunik, rääkis sellest ühes programmis.

 

Tuleme nüüd tagasi Kāng ideogrammi juurde. Järgmisena peaksime vaatama etümoloogia sõnaraamatust, milline on kõige vanem joonis selle ideogrammi kohta, milline on selle ideogrammi kõige vanem piktogramm.

Kāng ideogrammi 康 piktogramm:

Kang piktograafiapng

 

 

 

Näete pildil, et ülemine on piktogramm, selle all on allapoole suunatud nool ja alumine osa on ideogramm. Mida see piktogramm ehk ülevalpool olev joonis esitleb?

Piktogrammis need kaks joonist, mis sarnanevad kahvlitele, on kaks kätt:

 

Hiina keel 2020-04-01_Kang - piktogramm_GIF

Piktogrammi ülemine kausikujuline osa tähendab uhmrit. Uhmer, kus uhmerdatakse näiteks teravilja.

Hiina keel 2020-04-01_Kang - piktogramm_GIF

Piktogrammi alumine osa räägib meile teraviljast, riisist:

Hiina keel 2020-04-01_Kang - piktogramm_GIF

 

Kokkuvõttes esitleb see piktogramm kahte kätt, mis võtavad riisilt koorikut maha ühes uhmris.

L.Wiegeri sõnaraamatus „Chinese Characters“ öeldakse samuti, et see piktogramm tähendab: koorida riisi; tähendab ka riisiterast eraldatud kesta. Aga samuti tähendab see piktogramm ka puhkust.

Mäletate, et Kāng 康 ideogramm tähendas: puhkus, rahu, rahulikkust. See ideogrammi tähendus „rahu, puhkus“ tulevad sellest, et ideogrammi aluseks olev piktogramm tähendab „puhkus, mis tuleb raske riisikoorimise töö järel“.

Aga algselt tähendas see ideogramm: kest, koor. Nüüd kasutatakse koore/kooriku jaoks teist ideogrammi. Nüüd, mitu sajandit hiljem, ei ole sellest piktogrammist tulnud ideogrammi tähendus enam „koor, kest, koorik“, vaid selle ideogrammi tähendus on „tervis“ ja kasutatakse ka paljude teiste asjade jaoks, nagu enne näitasime.

Sellega oleks siis läbi tehtud ideede, tähenduste ja samuti ka see osa, et otsida üles kõige vanem joonis ja uurida, mis selle tähendus on.

 

Järgmisena hakkaksime tavaliselt tunnis lugema seda ideogrammi alkeemilise taoistliku traditsiooni kohaselt. Selle jaoks peaksime arvesse võtma tähendusi, ideesid, etümoloogiat, aga nüüd – vaadake! – taoistliku alkeemilise nägemus saamiseks on vaja vaadata ideogrammi joonist.

Vaadates selle ideogrammi joonist, milliste teiste ideogrammidega ta sarnaneb? Sellega siseneme ilmutatud esoteerilise varjatud tähenduse juurde. Läheme nüüd edasi taoistliku alkeemilise nägemuse juurde.

 

Järgmisel pildil me võtsime Kāng ideogrammi nö „lahti“, et vaadata, milliseid osasid sellest ideogrammist – oma sarnasuse tõttu teiste ideogrammidega (vasakul pool) – me võiksime kasutada, et lugeda Kāng ideogrammi taoistliku alkeemia tähenduses.

 

Hiina keel 2020-04-01_Kang - sarnasus teistegaGIF

 

Kāng ideogrammi 康 ülemine osa, kus on väike jooneke ja tagurpidi L-tähe kujuline joon – see on avatud uks.

Ning see on ideogramm, mida võib kahte moodi ütelda või laulda: Yăn või Guăng.

Hiina keel 2020-04-01_Kang  YanGIF

 

Me panime siia joonistele nendele väikestele lahti kirjutatud joontele oma helid või nimed juurde, aga proovime teha võimalikult lihtsalt, et ka need, kes esimest korda lähenevad hiina ideograafiale, võiksid meid järgida.

Niisiis, Kāng ideogrammi 康 ülemine osa võiks sarnaneda avatud ukse ideogrammiga. Joonisel vasakpoolne ideogramm: Yǎn [ja:an] või Guǎng [gua:ang] (mõlemas nimes öeldakse a-tähte pikemalt, aga nii, et algul läheb hääletoon alla ja siis üles).

Yǎn – tähendab: pood, varjupaik, katusealune.  Guǎng – tähendab: mõõtmatu, väga lai, suur saal (hall), esik või kogunemissaal; tähendab: universaalne, midagi, mis paikneb kõikjal. Ja lõpuks tähendab ka: lohutama, lohutust pakkuma.

 

Edasi läheme Kāng ideogrammi 康 keskmise osa juurde.

Hiina keel 2020-04-01_Kang  LingGIF

See osa meenutas meile ühe teise ideogrammi – Ling ideogrammi – ülemist osa. Nagu näete on see praktiliselt samasugune: kaarjas joon, keskmine joon ja alumine joon – kolm joont, seda vertikaalset läbistavat joont me ei arvesta. See osa meenutab vaimu ideogrammi, Ling ideogrammi ülemist osa. Ainult selle erinevusega, et keskmine joon läbistab kaarjat joont.

 

Kang sarn_Lingpng

Vaatame korraks Ling joonte järjekorda, et neile, kes ei tunne meid nii palju, anda kasvõi minimaalseltki viiteid.

Siin on Maestro poolt kalligraafiliselt tehtud Ling ideogramm.

 

Ja Ling ideogrammis on igal joonel oma tähendus.

Esimene kaarjas joon, mis ülevalt algab, tähendab Nimetamatu Jõu otsust. Aga samuti tähendab ka surematust.

Hiina keel 2020-04-01_LingGIF

Keskmine joon tähendab armastust.

Hiina keel 2020-04-01_LingGIF

Ja Ling ideogrammi ülemise osa lõpetab solidaarsuse joon.

Hiina keel 2020-04-01_LingGIF

Räägime siis eriti just nendele inimestele, kes on uuemad või kes on koolist kaugemal.

 

Läheme nüüd tagasi eelmise joonise juurde.

Hiina keel 2020-04-01_Kang  LingGIF

Ütlesime, et Kāng ideogrammi 康 keskmine osa sarnaneb Ling ideogrammi ülemise osaga, aga selle erinevusega, et teine joon ehk armastusele vastav joon on palju pikem. See tähendab seda, et antakse palju rohkem tähendust sellele, et on vaja armastusele rohkem tähelepanu pöörata. Ja armastuse joon ristub surematuse joonega ehk esimese kaarja joonega ja ulatub sealt väljapoole.

 

Sealt edasi, Kāng ideogrammi 康 alumine osa – mõne väikese erinevusega – meenutab meile või see sarnaneb Shui ideogrammiga, mis tähendab: vesi.

Hiina keel 2020-04-01_Kang  ShuiGIF

Selle erinevusega, et Kāng ideogrammis 康 vertikaalne joon tõuseb, ta läbistab sisemise ideogrammi ülemise osa. Võime ütelda, et see on sama, kui öelda, et meie vesi – see, kes me oleme – sellel meie veel oleks tõusev suund.

Hiina keel 2020-04-01_Kang  Shui_t6usev joonGIF

Kõige selle alusel – nende ideede, tähenduste, etümoloogiate, piktogrammi tähenduste ja ka selle panusega, mida andis teiste ideogrammide vaatlus suhtes Kāng ideogrammiga – teeme taoistliku alkeemia tõlgenduse. Ja see on selline.

Maestro on meile õpetanud, kuidas teha taoistlikku alkeemilist tõlgendust. Võib teha ülevalt alla, nii nagu joonistatakse ideogrammi või võib teha alt üles, millel oleks tagasipöördumise tähendus.

Antud juhul tegime taoistlik alkeemilise tähenduse alt üles ehk vastupidiselt sellele, kuidas kirjutatakse ideogrammi.

 

Vaatame uuesti pilti, kus on suurem Kāng ideogramm.

Kang - tervis r66m 6nnGIF

Ilmselt te ei mäleta kõiki tähendusi, etümoloogiat ja kõiki suhteid teiste sarnaste ideogrammidega, aga pidades seda meeles või vaadates üle oma märkmeid või vaadates programmi üle, teeme taoistliku alkeemia tõlgenduse ja ütleme.

Kāng ideogramm 康 oleks nagu meie Vesi – see Vesi, kes oleme, mis on meie identiteet – nagu see Vesi siseneks nimetamatu jõu otsuse, armastuse ja solidaarsuse vibratsiooni.

Hiina keel 2020-04-01_Kang  Shui_t6usev joonGIF
 

Vesi, kes me oleme, siseneks elama solidaarselt, vibreerima armastuses ja teadvustama surematust.

 

Seega, kui nende kolme tasandi kogemine on samaaegne, siis meie Vesi – see, kes me oleme – sublimeerub.

Hiina keel 2020-04-01_Kang_GIF

Kui me ülendume/ sublimeerume, siis võime tõeliselt kogeda neid kolme teadvustasandit.

 

Me tõlgendame seda nii, et see keskmine joon tõuseb ülesse, ülespoole Taevast otsust või Nimetamatu Jõu otsust.

Hiina keel 2020-04-01_Kang_GIF

Kui me kogeme solidaarsust, kogeme armastust, kui meie viitepunkt on taevane, siis me sublimeerume, avame ennast teisele teadvuse tasandile, vibreerime teisel teadvuse tasandil, mis on rõõmu, hea tuju, rahulikkuse, õnnelikkuse tasand ehk kokkuvõttes hea tervise tasand. Ja sedamööda kui see juhtub, siis me oleme uksed, oleme avatud uksed. Siis me anname seda naudingulist tuju ja meeleolu kogu oma ümbrusele. Siis me oleme laiad, avatud, helded uksed, oleme universaalsed uksed.

Hiina keel 2020-04-01_Kang_GIF

Siis me oleme uksed, kes lohutavad kõikjal, kes lohutavad ja jagavad naudingulist heameelt om ümbrusele. Oleme uksed, kes lohutavad kõikjal ja kõiki. Meile on väga selge, et meie viitepunkt ei ole siin tasandil, ei ole inimlikul tasandil vaid on tasandil, mis on meist kõrgemal, taevasel tasandil Ja taevasele tasandile viitab just see ideogrammi esimene väike punkt, väike jooneke.

Hiina keel 2020-04-01_Kang_GIF

Meie viitepunktiks on ainult see jõud – JÕUD, NIMETAMATU, LOOV MÜSTEERIUM– mis loob kõiki inimesi ja neid ka toetab.

 

Tundub, et oleme Risttee kuidagi kõrvale jätnud. Olles selle tõlgenduse teinud – mida saab tegelikult igapäevaselt kasutada, toimides solidaarselt, armastada ja võttes viitepunktiks Loova Müsteeriumi – siis Risttee puhul võime küsida, kuidas käituda ristteel?

Kohaneda nagu vesi, tehes ja tundes solidaarselt, elades armastust teadvustades ja võttes viitepunktiks Loova Müsteeriumi, Loova Jõu, Nimetamatu .

 

Aga veel üks asi ja sellega võiksime kulmineeruda ning see räägib ka Ristteest. Ühest küljest peaksime käituma kohanedes nagu vesi kõigil nendel kolmel tasandil – solidaarsus, armastus ja surematus. Aga kuidas toimida Ristteel?

Vaatame uuesti Kāng ideogrammi 康, siin veel üks vee omadus.

Hiina keel 2020-04-01_Kang_GIF

Ristteel peaksime toimima kindlalt. Sest Risttee – nagu meile on ilmutatud – ei ole see aeg, kus me tahame kõike haarata, kui me ei suuda otsustada, vaid Risttee aeg on see praegune aeg, kus Looming on soodne selleks, et te valiksite ühe tee, ühe suuna, ühe elu tähenduse. Ja teha seda kindlalt, kartmata eksida, sest Nimetamatu Jõud on see, mis meid hoiab, mis on soodne, et sellel aastal valiksime elu tähenduse järgi. Et oleksime nendel kolmel tasandil – solidaarne, armastav, surematu – ja täidaksime seda funktsiooni, mille jaoks meie, kui kehastunud vaimud, siia – sellele planeedile – tulime. Ja planeet hoiab meid kinni oma raskusjõuga.

 

Praegu hoitakse meid kinni teiste jõudude poolt oma kodudes, aga hea küll...

Jõudsime siiamaani meie Jätkuva aktiveerimise impulsi edastamisega, täna hiina keelega, selle pärl-ideogrammiga – Kāng.

Head tervist Ristteel! Ja viige see praktikasse. Et teie tegemised, teie tunded ja teie mõtted vibreeriksid igal hetkel solidaarsuses ja armastuses, võttes ainukeseks viitepunktiks Nimetamatu Jõu, Loova müsteeriumi. Jätame hüvasti, olles tänulikud nii nendele inimestele, kes Tianis õpivad kui nendele inimestele, kes meiega esimest korda kontakti võtsid.

Jätkame oma kohtumisi kui Loov Müsteerium seda vajalikuks peab.  

Zài jiàn! Xiè xiè!

(hiina keeles: Head aega! Suur tänu!)

 

Maestro tehtud Kang_vikepng